Pot fi membri ai ASPCOM persoanele fizice și/sau juridice din țară și/sau străinatate care completează FORMULARUL DE ADERARE, sunt de acord cu prevederile statutare și cu toate celelalte reglementări specifice și care doresc să contribuie la îndeplinirea scopurilor/obiectivelor stabilite, și, bineînțeles, care sunt agreate de Colegiul Membrilor Fondatori, conform principiilor ASPCOM.


Structura ASPCOM este compusă din următoarele categorii de membri*:

*Poți vizualiza beneficiile și îndatoririle fiecărei categorii de membru cu un clic pe denumirea categoriei respective din lista de mai sus


Ca orice altă asociație, ASPCOM are o structură bine definită, care se compune din Președinte, Adunarea Generală a Membrilor, Consiliul de Administrație, Comisia de Cenzori, Secretar General, Membri Fondatori, Membri Parteneri, Membri Aderenți și Membri Asociați. Inițial, până când vor fi validate alegerile pentru componența Consiliului de Administrație, a Comisiei de Cenzori, a Președintelui și a Secretarului General, asociația va fi condusă de către Colegiul Membrilor Fondatori. Adițional, vor putea fi înființate și alte categorii de membri.

Colegiul Membrilor Fondatori:

Deși câteva dintre cele mai renumite studiouri din România și-au exprimat acordul de a face parte din Asociația Studiourilor Producătoare de Conținut Online Multimedia, încă nu putem dezvălui componența Colegiului Membrilor Fondatori. Aceasta va fi anunțată imediat ce Statutul ASPCOM va fi adoptat în forma sa finală de către toți membrii fondatori.  Ca atare, această pagină va fi actualizată de îndată ce toate informațiile necesare vor fi disponibile.